Spanningsveld tussen liefde en pijn

Het onontkoombare spanningsveld tussen liefde en pijn is terug te vinden in haar recente schilderijen. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan de verbeelding van intermenselijke verhoudingen. Beide emoties kunnen met evenveel recht geprojecteerd worden op het leven en de kunst. Liefde voor het leven en liefde voor de kunst hebben altijd een keerzijde. Het leven kan niet zonder de dood. Het gepassioneerde artistieke proces verloopt zelden zonder worsteling, pijn en twijfel. Naast een persoonlijke connotatie vertegenwoordigen de onleesbare tekstfragmenten ook een literaire referentie. De relatie met literatuur is onderhuids min of meer permanent aanwezig. De verleiding is groot om de schilderkunst van Marjan Derksen te positioneren binnen het denk- en werkveld van literaire reuzen als Tolstoj en Shakespeare. Met evenveel gemak kan het geparachuteerd worden in het oeuvre van Jean-Paul Sartre, Heinrich Böll, Philip Roth, Sándor Márai, Alberto Moravia of Gabriel García Márquez.

De waardering voor de recente schilderkunst van Marjan Derksen is booming. Exposities in binnen- en buitenland onderstrepen dat de geesten rijp zijn voor heftige emoties die soms dwars door de ziel snijden maar die ook focussen op de positieve facetten van het leven. Die dualiteit maakt het beeld compleet en dat is een boodschap waar iedereen zich iets bij kan voorstellen.

Wim van der Beek
kunst recensent

Aanmelden mailinglist Marjan Derksen
Link naar de Facebook pagina van Marjan Derksen
Link naar de LinkedIn pagina van Marjan Derksen
Link naar de Engelstalige versie van de website